Trombone

Vedlikehold av instrumentet:

Greptabeller for trombone:

Uten kvart-ventil:

Med kvart-ventil:

Skala trombone: