Styret

Følgende sitter i styret til Karlsrud skoles musikkorps.

Verv Navn Epost Telefon
Styreformann Stein Kjetil Rånes steinkjetil@gmail.com 92450450
Nestleder Håkon Endresen Normann hakonnormann@gmail.com 95142524
Sekretær Anne Marthe Gibbons karlsrud.musikkorps@gmail.com 92025630
Kasserer Bjørn Erik Hveding ksm.regnskap@gmail.com 92604685
Hovedkorpsleder Frida Krogh ksm.korpsledere@gmail.com 90205747
Styremedlem Harald Platou harpla@ous-hf.no 99216445
Varamedlem Jan Patrick janpat1971@gmail.com 41107072