Styret

Følgende sitter i styret til Karlsrud Skoles Musikkorps.

Verv Navn Epost
Styreleder Håkon Endresen Normann karlsrud.musikkorps@gmail.com
Nestleder vakant
Sekretær Therese Leinæs karlsrud.musikkorps@gmail.com
Kasserer Bjørn Erik Hveding ksm.regnskap@gmail.com
Hovedkorpsleder Jostein Starrfelt ksm.korpsledere@gmail.com
Styremedlem Annette Kolnes
Varamedlem vakant