Styret

Følgende sitter i styret til Karlsrud skoles musikkorps.

Verv Navn Epost Telefon
Styreformann Stein Kjetil Rånes steinkjetil@gmail.com 92450450
Nestleder Gro Tvedt Andersen gtanderssen@gmail.com 97727217
Sekretær Synne Mugaas karlsrud.musikkorps@gmail.com 99307767
Kasserer Bjørn Erik Hveding hveding@getmail.no 92604685
Hovedkorpsleder Frida Krogh ksm.korpsledere@gmail.com 90205747
Styremedlem Britt-Karin Jøssund Rindalsholt britt_karin@hotmail.com 92815745
Varamedlem Jan Patrick ksm.regnskap@gmail.com 41107072