Styret

Følgende sitter i styret til Karlsrud Skoles Musikkorps.

Verv Navn Epost
Styreleder Håkon Endresen Normann karlsrud.musikkorps@gmail.com
Nestleder vakant xx
Sekretær Anne Marthe Gibbons karlsrud.musikkorps@gmail.com
Kasserer Bjørn Erik Hveding ksm.regnskap@gmail.com
Hovedkorpsleder Frida Krogh ksm.korpsledere@gmail.com
Styremedlem Jostein Starrfelt
Varamedlem Knut Erik Strand