Ressursgrupper

Følgende sitter i korpsets ressursgrupper.

Gruppe Navn Epost
Arrangementskomite (leder) Beate Nilsen ksm.arrangement@gmail.com
Arrangementskomite Anka Olsen
Arrangementskomite Vibecke Løcken Paulsen
Loppegruppe (leder) Britt Karin Rindalsholt ksm.loppa@gmail.com
Loppegruppe Eivind Mork
Loppegruppe Jørgen Kjerkol
Loppegruppe Ingeborg Rønning
Loppegruppe
Materialforvalter (leder) Inger Raude ksm.materialforvalter@gmail.com
Materialforvalter
Revisor Espen Hænes ksm.revisor@gmail.com
Tillitsvalgt fra hovedkorpset Ella Sveen ksm.tillitsvalgt@gmail.com
Tillitsvalgt fra hovedkorpset Ingrid Johansen Ryen ksm.tillitsvalgt@gmail.com
Turkomite (leder) Hanne Wells ksm.tur@gmail.com
Turkomite Helene Johnsen
Uniformsgruppe (leder) ksm.uniform@gmail.com
Uniformsgruppe
Uniformsgruppe
Valgkomite Bård Myhre ksm.valg@gmail.com
Valgkomite