Ressursgrupper

Følgende sitter i korpsets ressursgrupper.

Gruppe Navn Telefon Epost
Arrangementskomite Beate Nilsen (leder) 90231146 ksm.arrangement@gmail.com
Arrangementskomite
Arrangementskomite
Loppegruppe Britt Karin Rindalsholt (leder) 92815745 ksm.loppa@gmail.com
Loppegruppe Eivind Mork 40218166
Loppegruppe Ida Ermesjø 40163280
Loppegruppe
Loppegruppe
Materialforvalter Jon Paulsen 90024091 ksm.materialforvalter@gmail.com
Materialforvalter Espen Tollefsen 90781975
Revisor ksm.revisor@gmail.com
Tillitvalgt fra hovedkorpset Thomas Lorentzen Bannister ksm.tillitsvalgt@gmail.com
Tillitvalgt fra hovedkorpset Synne Therese Paulsen ksm.tillitsvalgt@gmail.com
Turkomite Hanne Wells 97556396 ksm.tur@gmail.com
Turkomite
Uniformsgruppe Nina Fladsrud (leder) 91766837 ksm.uniform@gmail.com
Uniformsgruppe Ida Hasselgård
Uniformsgruppe
Valgkomite Beate Nilsen (leder) 90231146 ksm.valg@gmail.com
Valgkomite