Ressursgrupper

Følgende sitter i korpsets ressursgrupper.

Gruppe Navn Telefon Epost
Arrangementskomite Beate Nilsen (leder) 90231146 ksm.arrangement@gmail.com
Arrangementskomite Anka Olsen 
Arrangementskomite Vibecke Løcken Paulsen 
Loppegruppe Britt Karin Rindalsholt (leder) 92815745 ksm.loppa@gmail.com
Loppegruppe Eivind Mork 40218166
Loppegruppe Camilla L. Sandnes
Loppegruppe Lill Heidi Flaten 
Loppegruppe
Materialforvalter Inger Raude
Materialforvalter
Revisor Espen Hænes ksm.revisor@gmail.com
Tillitvalgt fra hovedkorpset Thomas Lorentzen Bannister ksm.tillitsvalgt@gmail.com
Tillitvalgt fra hovedkorpset Synne Therese Paulsen ksm.tillitsvalgt@gmail.com
Turkomite Hanne Wells 97556396 ksm.tur@gmail.com
Turkomite
Uniformsgruppe Nina Fladsrud (leder) 91766837 ksm.uniform@gmail.com
Uniformsgruppe Ida Hasselgård
Uniformsgruppe
Valgkomite Bård Myhre
Valgkomite Mette Bakke