Ressursgrupper

Gruppe Navn Epost
Matkomite Beate Nilsen, Vibeke Paulsen, Åshild Høisæth, Kari Degerstrøm ksm.arrangement@gmail.com
Loppekomite Ingeborg Rønning, Jørgen Kjerkol, Line Endresen Nordmann, Solfrid Svendsen, Britt Karin Rindalsholt, Eivind Mork
ksm.loppa@gmail.com 
Materialforvaltere Hanne Hanson, Børge Sageng Henriksen ksm.materialforvalter@gmail.com
Revisor
Espen Hænes ksm.revisor@gmail.com
Tillitsvalgte fra hovedkorpset
Ingrid Johansen Ryen, Victor Jøssund ksm.tillitsvalgt@gmail.com
Turkomite
Helene Johnsen
Uniformskomite
Anne Syversen, Elisabeth Hansen Dreyer ksm.uniform@gmail.com 
Valgkomite Nina Fladsrud , Anne Marthe Gibbons
Søk
Driftes av Styreportalen AS