Påmeldinger

Følgende aktiviteter har påmelding i løpet av korpsåret:

Aktivitet Dato for arrangement Frist for påmelding Link til påmelding Link til informasjon
Tusenfrydstevnet 2019 Søndag 8 september 31. aug 2019 Passert Praktisk informasjon ligger i elektronisk kalender på aktuell dato for korpsene og her er informasjon fra Tusenfrydstevnet
Høstens overnattings-seminar 12-13 Oktober 2019 1. okt 2019 Påmelding Utfyllende informasjon vil komme i kalenderne på aktuell dato (NB ulike tidspunkt avhengig av korpsene)
Samspillhelg i regi av NMF (for ungdomsskolemusikanter og eldre) 18-20 oktober Det praktiseres «Førstemann til mølla» Påmelding Informasjon om helgen
Sosial kveld før jul: RUSH for musikanter på barneskolen og Oslo Camping for musikanter fra ungdomsskolen og oppover Tirsdag 17 des 1. des Ligger i Spond Informasjon ligger i kalenderne på dato
Vinterseminar (for HK og JK) 2021 Kommer 1. des 2020 Kommer Informasjon kommer i elektronisk kalender på dato.
Foreldrefest på Lambertseter Gård 7. februar 2020 Kommer Kommer Informasjonen ligger i elektronisk kalender på 7. februar.
Samspillhelg i regi av NMF (for ungdomsskolemusikanter og eldre) 7-9 februar 2020 Kommer Kommer Kommer
Norsk Militær tattoo (for påmeldte) 25. april 2020 1. sept 2019 Passert Informasjon om NMT.
Sommertur 2020 (aspiranter) – Aspirantkorpsfestivalen i Skien 12. juni-14. juni 2020 1.des 2019 Påmelding Informasjon om festivalen
Sommertur 2020 (HK og JK) – Nordsøfestivalen 20. juni – 24. juni 2020 1.des 2019 Påmelding Informasjon om festivalen.
NMFs sommerkurs Sommeren 30.april 2020 Kommer Informasjon om kurs priser og datoer for sommeren på NMFs sider