Aktivitetskalender – Spond

Korpset benytter seg av Spond, og all informasjon om aktiviteter og arrangement vil fortløpende bli lagt ut der. Musikanten er lagt til i det korpset hxn tilhører, så dere vil kun få den informasjon som gjelder ditt barn. Korpset anbefaler alle å laste inn Spond appen, også musikantene. Alle foreldre og musikanter vil ha den samme informasjonen og mulighet for å besvare arrangement. Foreldre vil se hva musikanten eventuelt har svart på, men ved at de har tilgang vil de selv kunne planlegge og se hva som skjer fremover.

Det anbefales å få Spond synkronisert i din digitale kalender. Det gjør du på følgende måte:

  1. Innstillinger (øverst til venstre i appen)
  2. Innstilling for kalender
  3. Velg hvilken av dine mailer som skal brukes som standard for kalenderen (pr okt 2020 anbefales det ikke å bruke Outlook/Exchange da adresser i arrangement ikke kommer opp, så har du en annen mail anbefales det å bruke denne)
  4.  Gå så videre med Karlsrud Skoles Musikkorps, og legg inn mailen for både «Hovedgruppen» samt det korpset musikanten går i (den/de gruppene som musikanten er lagt inn med i Spond). Da får du opp alle arrangement som ditt barn skal delta på, men ikke øvrige arrangement. Husk å endre Undergruppe- innstiling når musikanten går over til et annet korps. 

Det kan komme endringer i arrangement, og da er det fint at du får varsel om dette. Vi anbefaler derfor alle å ha på «push»-varsel for Spond. Det gjør du på følgende måte:

  1. Innstillinger (øverst til venstre i appen)
  2. Innstilling for Pushvarsel
  3. Anbefaler å ha skrudd på varsler fra KSM Spond’en

Korpset oppfordrer alle til å være tidlig ute med å gi beskjed dersom musikanten ikke har anledning til å være med på et oppsatt arrangement, slik at korpset da eventuelt kan gjøre de nødvendige justeringer. Når vi planlegger så utgår vi fra at alle deltar.