Hvem er vi?

Karlsrud skoles musikkorps er et skolekorps med elever fra Karlsrud skole og Lambertseter skole samt eventuelt andre i rette alder som er bosatt i lokalmiljøet, men er elever ved andre læresteder. Vi tar også imot andre musikanter som ønsker å spille hos oss selv om de ikke bor i nærmiljøet. Hos oss er alle velkomne.

Vårt motto er trivsel og glede i alle ledd!

Fra høsten 2021 består korpset av 73 musikanter fordelt på tre korps:

  • 45 musikanter i Hovedkorpset
  • 13 musikanter i Juniorkorpset
  • 15 musikanter i Aspirantkorpset

Vi har profesjonelle dirigenter og instruktører, de resterende som jobber i korpset er frivillige foreldre til barn som spiller i korpset. Alle som ønsker å bidra til korpset på noen som helst måte er hjertelig velkommen til å ta kontakt på karlsrud.musikkorps@gmail.com.

Litt om Karlsrud Skoles Musikkorps

Karlsrud Skoles Musikkorps har hatt en formidabel tilgang av nye medlemmer de siste årene med 20-30 nye aspiranter hvert år. Samtidig har vi vært heldige med at frafallet fra eldre musikanter ikke har vært betydelig. Dette er meget positivt for fremtiden for Karlsrud Skoles Musikkorps.

Korpset består av Hovedkorps, Juniorkorps og Aspirantkorps. Vi er opptatt av at korpset skal være et godt tilbud til barna i nærmiljøet og har derfor godt kvalifiserte instruktører, samtidig som vi legger vekt på et godt og inkluderende miljø på tvers av alder og skole. Korps er et lag uten reservebenk. Her får alle være med!

Vi rekrutterer barn og unge både fra Karlsrud- og Lambertseter skole. Vi opplever at korpset har en positiv betydning for både gamle og unge i nærmiljøet. Når vi marsjerer i gatene på Karlsrud/Lambertseter strømmer skuelystne til vinduene. Samtidig bidrar vi til bekjentskap mellom voksne på kryss av alder og skoler noe som også er til glede for barna og miljøet vårt. Det er mye arbeid som ligger bak driftingen av et korps, både for å sikre rekruttering, ikke minst å holde på de eldste musikantene. Mye av det unike med korps er at man spiller sammen, på tvers av alder og kjønn, alle er avhengig av hverandres musikalske bidrag, det er ingen reservebenk, alle bidrar med de ferdigheter man har. Dette skaper et unikt miljø, men er også en utfordring – både de eldste med mest erfaring, og de yngste skal føle at de får utfordringer og mestringsfølelse på samme tid.

I Karlsrud skoles musikkorps har vi fokus på at musikantene skal ha det gøy sammen, også utenom det musikalske. Vi er på turer sammen, har sosiale kvelder med f.eks. curling, MegaZone, Rush trampolinepark og bingo, seminar med overnatting på skolen osv. Hele korpset har også vært og sett på Norsk Militær tattoo sammen. Vi har stor tro på at det sosiale også er viktig for trivselen, og at det unike vennskapet som oppstår gjør at de eldste fortsetter i korpset, selv om de kanskje ville fått mer musikalske utfordringer ved å begynne i et ungdomskorps. Det å ha de eldste i korpset er svært viktig, selvfølgelig for det musikalske, men ikke minst er de viktige forbilder for de yngre, både musikalsk og sosialt.

KSM mattestykke 2

Historien vår

Karlsrud Skoles Musikkorps ble første gang etablert i 1964 og eksisterte helt til Karlsrud Skole ble stengt i 1991 på grunn av for lavt elevtall. Da ble uniformer og annet utstyr pakket ned, og de fleste instrumentene ble lånt ut til andre korps.

Da skolen ble gjenåpnet høsten 1997 som en 2 parallell 1. til 4. trinns skole øynet en gruppe foreldre muligheten til å starte opp korpset igjen. Hva var vel mer naturlig for en skole enn å ha et skolekorps? Støvet ble børstet av uniformer, og man forsøkte å kalle inn utlånte instrumenter. Det meste var som sunket i jorden, men man klarte i løpet av våren 1998 å samle inn nok penger og instrumenter til å starte undervisning fra april 1998.

Allerede etter et drøyt år hadde korpset ca 50 medlemmer, noe som innebar at det nesten var mer vanlig å gå i korpset, enn å være utenfor i 3. til 5. klassetrinn. I alle disse årene fra 1997 til i dag, har medlemstallet ligget på mellom 50 og 90 medlemmer. Korpset har i dag medlemmer fra både Lambertseter og Karlsrud Skole. Andelen barn fra Lambertseter er økende, og det er gledelig! Korpset har fra våren 2011 nye blå uniformer.