Historien vår

Karlsrud Skoles Musikkorps ble første gang etablert i 1964 og eksisterte helt til Karlsrud Skole ble stengt i 1991 på grunn av for lavt elevtall. Da ble uniformer og annet utstyr pakket ned, og de fleste instrumentene ble lånt ut til andre korps.

Da skolen ble gjenåpnet høsten 1997 som en 2 parallell 1. til 4. trinns skole øynet en gruppe foreldre muligheten til å starte opp korpset igjen. Hva var vel mer naturlig for en skole enn å ha et skolekorps? Støvet ble børstet av uniformer, og man forsøkte å kalle inn utlånte instrumenter. Det meste var som sunket i jorden, men man klarte i løpet av våren 1998 å samle inn nok penger og instrumenter til å starte undervisning fra april 1998.

Allerede etter et drøyt år hadde korpset ca 50 medlemmer, noe som innebar at det nesten var mer vanlig å gå i korpset, enn å være utenfor i 3. til 5. klassetrinn. I alle disse årene fra 1997 til i dag, har medlemstallet ligget på mellom 50 og 90 medlemmer. Korpset har i dag medlemmer fra både Lambertseter og Karlsrud Skole. Andelen barn fra Lambertseter er økende, og det er gledelig! Korpset har fra våren 2011 nye blå uniformer.  
Søk
Driftes av Styreportalen AS