Generalforsamling

Ordinær generalforsamling for Karlsrud Skoles Musikkorps vil finne sted
Onsdag 28. februar 2024 kl. 18.30 i kantinen på Karlsrud skole. 

Til behandling foreligger:  
1. Godkjenning av innkalling og fullmakter  
2. Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder  
3. Styrets årsberetning 
4. Godkjenne regnskap for 2023  
5. Godkjenne budsjett 2024 og medlemskontingent for 2024.  
    - Kontigenten foreslås økt til 2300 / 1700 for medlem/søsken.
6. Saker fremmet av korpsstyret eller korpsmedlemmene.  
    - Videreføring av ordning for redusert kontigent og egenandel
    - Oppstart aspiranter fra 3. klass
7. Valg av styre og andre verv 

Stemmeberettigede medlemmer som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt

Saksdokumenter
Søk
Driftes av Styreportalen AS