Politiattest

NMF har bestemt at voksne som har ansvar for barn i korps skal ha gyldig politiattest.

For å søke om politiattest trenger du en skriftlig bekreftelse fra korpset.
Dette får du ved å henvende deg til korpset på mail: karlsrud.musikkorps@gmail.com
Søknaden kan sendes inn elektronisk, følg instruksen på www.politi.no/tjenester/politiattest/.

Når du mottar attesten skal den fremvises for den som er ansvarlig for politiattester i korpset.
P.t er det sekretær og hovedkorpsleder.
Politiattesten er et personlig dokument, dette skal du beholde selv, ikke korpset.

Ved spørsmål, ta kontakt med sekretær, eller les mer på NMF sine sider.

Saksbehandlingstiden hos politiet er ca. 14 dager.