Generalforsamling

Ordinær generalforsamling for Karlsrud Skoles Musikkorps vil finne sted
onsdag 27.02.2018 kl. 18.30 i kantinen på Karlsrud skole.

Her finner dere dokumentene som hører med:
Her finner dere dokumentene som hører med:

Innkalling og agenda
Årsberetning ordinær GF 2018
Årsregnskap 2018 & budsjett 2019 – GF 2018
Revisjonsberetning
Valgkomiteens innstilling 2019
saker til behandling
Fullmakt

– – – – – – – –

Vedtekter KSM

________

Presentasjon Generalforsamling og Foreldremøte vår 2019
Protokoll Generalforsamling
Notater fra møtene