For foreldre

Karlsrud skoles musikkorps består av tre korps: et aspirantkorps for nybegynnere, et juniorkorps for de som har kommet litt lenger og et hovedkorps for de som har spilt lengst. Dirigentene bestemmer når musikantene er moden for overflytting til neste nivå.

Fra 2021 består korpset av 73 musikanter fordelt på tre korps:

  • 45 musikanter i Hovedkorpset
  • 13 musikanter i Juniorkorpset
  • 15 musikanter i Aspirantkorpset

Vi har profesjonelle dirigenter og instruktører, de resterende som jobber i korpset er frivillige foreldre til barn som spiller i korspet. Alle som ønsker å bidra til korpset på noen som helst måte er hjertelig velkommen til å ta kontakt på karlsrud.musikkorps@gmail.com.

Korpsene har felles styre og ressursgrupper.

Mail: karlsrud.musikkorps@gmail.com

Fakturaadresse:
Karlsrud Skoles Musikkorps
c/o Bjørn Erik Hveding
Mellombølgen 69
1157 Oslo

Org.nr. 880 324 772