Fløyte

Vedlikehold av instrumentet:

Greptabell for fløyte:

Skala for fløyte: