Generalforsamling 2023

Gul lapp med teksten husk generalforsamling

Ordinær generalforsamling for Karlsrud Skoles Musikkorps vil finne sted
onsdag 01.03.2023 kl. 18.30 i kantinen på Karlsrud skole.

Til behandling foreligger:

 •   Godkjenning av innkalling. Opptelling av stemmeberettigede medlemmer og fullmakter.
 • Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
 • Godkjenne styrets årsberetning.
 • Godkjenne regnskap for 2022.
 • Godkjenne budsjett og medlemskontingent for 2023.
 • Saker fremmet av korpsstyret eller korpsmedlemmene
  • Forslag om mindre endringer i vedtektenes §3.2, 4.4 og 5.1 (Forslag fra styret)
  • Forslag om prøveordning der medlemmer kan søke om å få innvilget redusert kontingent eller egenandel på turer av privatøkonomiske årsaker. (Forslag fra styret)
 • Valg av styret og medlemmer til korpsets forskjellige komitéer.

Stemmeberettigede medlemmer som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt.

Saksdokumenter

– – – – – – – –

Vedtekter av 23.august 2017

Fullmaktsskjema generalforsamling 1. mars 2023