INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
FOR KARLSRUD SKOLES MUSIKKORPS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling for Karlsrud Skoles Musikkorps. Møtet vil finne sted onsdag 02.03.2022 kl. 18:30 i kantinen på Karlsrud skole.

Til behandling foreligger:

  1. Godkjennelse av innkalling. Opptelling av stemmeberettigede medlemmer og fullmakter.
  2. Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen sammen med
    møteleder.
  3. Godkjenne styrets årsberetning.
  4. Godkjenne regnskap for 2021.
  5. Godkjenne budsjett og medlemskontingent for 2022.
  6. Saker fremmet av korpsstyret eller korpsmedlemmene
  7. Valg av styre, medlemmer til korpsets forskjellige komitéer og korpsledere.

Saksdokumenter til møtet sendes ut senest 16. februar.

Stemmeberettigede medlemmer som representeres ved fullmektig må fremlegge skriftlig fullmakt.

Oslo, den 02.02.2022


Håkon Endresen Normann
Styreleder

Gul lapp med teksten husk generalforsamling