Spillelister på Spotify

Korpset har nå to egne spilleliste på Spotify basert på repertoaret som spilles i de tre korpsene.

Hovedkorpset sin liste finner du her

Aspirantkorpset og Juniorkorpset finner du her. De fleste av sangene her kan musikanten øve til samtidig.

Det oppfordres til å lytte til spillelisten da det gjør det så mye lettere når notene skal øves inn.

Søk opp Karlsrud Skoles Musikkorps (HK) og
Karlsrud Skoles Musikkorps – Aspirantkorpset og Juniorkorpset på Spotify.