Karlsrudåret

Nå begynner det snart å nærme seg et nytt korpsår. Vi håper alle har hatt en fin sommer.

Første samspill for Juniorer og Hovedkorpset starter tirsdag 27. august. Våre nye aspiranter får utdelt sine instrumenter 27. aug. Enkelttimer/gruppeundervisning starter i uke 36.

Det er veldig viktig at alle følger/abonnerer på den digitale kalender til sin musikant. Se her for hvordan dette kan lastes inn på din telefon (NB merk at det er 3 ulike kalender- en for Aspirantkorpset, Juniorkorpset og Hovedkorpset.

I løpet av et korpsår er det mye spennende som skjer. Noen perioder er rolige og andre perioder er det mer aktivitet. For å gi et lite innblikk og oversikt over det vi foreløpig vet, så har vi satt dette sammen til årshjul. Naturlig nok, kan det komme endringer, og vi minner om at våre elektroniske kalendere alltid er oppdatert med korrekt informasjon. Så bruk gjerne dette hjulet for å få overblikk, og bruk den elektroniske kalenderen for å så detaljer om oppmøte tidspunkt og sted.

Godt korpsår 🙂