Øvelser frem til konserten 7. april

I forbindelse med felleskonserten 7. april vil det være ekstra øvelser ut over vanlig samspill.

Utfyllende informasjon, inkl adresser til øvingsstedene vil ligge i kalenderen til hvert korps

 

For Hovedkorpset gjelder følgende:

Lørdag 16. mars 10-16 hos Rykkinn og Gullhaug

Søndag 17. mars 10-15 hos Rykkinn og Gullhaug

Mandag 1. april 18-21 hos Lommedalen – Generalprøve med Ole Børud

Lørdag 6. april 13.30-16 hos Rykkinn

Søndag 7. april 13.30 i Bærum Kulturhus

 

For Juniorkorpset gjelder følgende:

Lørdag 6. april 10-16 hos Rykkinn

Søndag 7. april 15.30 i Bærum Kulturhus

 

For Aspirantkorpset gjelder følgende:

Lørdag 6. april 10-1330 hos Rykkinn

Søndag 7. april 15.30 i Bærum Kulturhus