Tusen takk Opsahlfondet

Karlsrud skoles musikkorps er et korps i stor vekst. Det byr på ulike logistiske utfordringer i forhold til lagerplass av utstyr med mer.

Korpset søkte Opsahlfondet om midler til å kjøpe inn oppbevaringssystem til korpsrommene vi har på skolen. Vi fikk et hyggelig svar på denne søknaden høsten 2017.

For midlene har vi kjøpt en solid oppbevaringskasse til lydanlegget vårt i. Vi har også fått bygd en hylleløsning i korpset lille lagerrom ved kantinen, så nå får vi oppbevart instrumenter og utstyr en mye bedre måte. Vi har fortsatt noen små ting til vi ønsker utbedre.

Vi takker Opsahl Gruppen for tilskuddet og setter stor pris på at de ville støtte Karlsrud skoles musikkorps.