Oversikt over korpsenes repertoar

Fremover vil det som spilles hos de tre respektive korps ligge på hjemmesiden, slik at både musikanter og foreldre kan sjekke at alle noter er på plass 🙂

Hovedkorpset, Juniorkorpset og Aspirantkorpset

Det er viktig at musikantene har de noter som spilles i permen/marsjheftet, så vi kan bruke samspill på å øve og ikke finne frem nye noter.

Mangles det noter, så send mail til Hovedkorpsleder (husk å si ifra om instrument og stemme): ksm.korpsledere@gmail.com så vil musikanten få noter utdelt på samspillet.