Årshjul for korpset

I løpet av et korpsår er det mye spennende som skjer. Noen perioder er rolige og andre perioder er det mer aktivitet. For å gi et lite innblikk og oversikt over det vi foreløpig vet, så har vi satt dette sammen til en plan. Naturlig nok, kan det komme endringer, og vi minner om at våre elektroniske kalendere alltid er oppdatert med korrekt informasjon. Så bruk gjerne denne planen for å få overblikk, og bruk den elektroniske kalenderen for å så detaljer om oppmøte tidspunkt og sted.

Godt korpsår 🙂

KSM Info 2017-18