Bestill effekter til musikanten

Korpset stiller med instrument, uniform og alt musikantene trenger for å bli flinke korpsmusikanter, vi tilbyr likevel noe ekstrautstyr som vi vet enkelte musikanter ønsker å investere i. Dette er effekter musikanter/foreldre må betale selv. Korpset foretar fellesbestillinger av disse effektene en gang i året (det gjør varene rimeligere).

Blant effekter man kan bestille er korpshettejakke, ørepropper, notestativ (til bruk hjemme) og/eller instrumentstativ.  Alle musikanter (både HK, Junior og aspirant), korpsledere og dirigenter kan kjøpe korpshettejakken.

Skisse KSM hettejakke

Det vil bli sendt ut separate faktura på bestillingen nedenfor, denne må være innbetalt innen fristen, før bestillingen blir gjennomført. Årets fellesbestilling vil bli gjort 11. september, neste blir høsten 2017.

Fristen for å bestille er ute, neste bestillingsrunde blir høsten 2017.